Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti
 

 Turinio rengyklė ‭[3]‬

 

Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų administravimu:

 

Projekto administravimo eiga

 

Praktiniai projekto administravimo patarimai 

 

 Svarbiausi dokumentai

 

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443.  ​
(Pakeitimai)

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.​ vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“. (Pakeitimai)

3. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038.

4. Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203.

5. Papildomo finansavimo skyrimo įgyvendinamiems projektams, kurie bendrai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 4-768.

6. Finansų ministerijos rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Finansavimo reikalavimams.

7. Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos forma.

8. Ataskaitos po projekto užbaigimo forma. Pildymo instrukcija.

9. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas energetikos priemonėms (priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu", „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu", „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės "Energetikos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas" naudos ir kokybės vertinimo kriterijus").

10. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas verslo priemonėms (priemonės „Lyderis LT", „Procesas LT", „E-verslas LT", „Naujos galimybės", „Invest LT+", „Invest LT-2").

11. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas turizmi ir verslo priemonėms (priemonės „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra", „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms", „Nacionalinės svarbos turizmo projektai", „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas", „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose", „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas", „Invest LT").

12. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedas MTTP priemonėms (1) (priemonės „Idėja LT", „Intelektas LT", „Intelektas LT+", „Inoklaster LT", „Inoklaster LT+"  ).

13. Ataskaitos po projekto užbaigimo priedai MTTP priemonėms (2) (priemonės „Inogeb LT-1", „Inogeb LT-2", „Inogeb LT-3" ).

14. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų, iš kurių gaunama pajamų paraiškos dėl projekto finansavimo priedas.

15. Konsultacijos dėl de minimis pagalbos.

16. Paaiškinimas dėl modernizavimo darbus reglamentuojančių dokumentų taikymo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų vykdytojams.

17. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties forma.

18. Mokslinių tyrimų veiklos ataskaita (aktuali priemonės Intelektas LT" projektų vykdytojams).

19. Technologinės plėtros veiklos ataskaita (aktuali priemonės Intelektas LT" projektų vykdytojams).

20. Rekomendacijos dėl sutikimo įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą, įsigytą ar sukurtą iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

 

Papildoma informacija:

2007-2013 m. finansavimo laikotarpio netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normų nustatymo ir taikymo tvarka, kai nustatyta su pirkimu susijusių pažeidimų. 

 
 

 Naujienos

 
Šiuo metu aktyvių naujienų nėra.
Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.