Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
LT    EN
Svetainė neįgaliesiems
titulinis struktūra spausdinti

Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų finansavimu:

 

Projekto finansavimo eiga

 

 

Praktiniai patarimai

​​​
 

 Svarbiausi dokumentai

 

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (2007-12-19, Nr.1443).

2. Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės (2007-10-31, Nr.1179).

3. Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija.

4. Iš dalies užpildyto mokėjimo prašymo pildymo pavyzdys.

5. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams.

3 priedas. Pažyma dėl projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) sąnaudų paskaičiavimo forma.

6 priedas. PVM finansavimo iš ES fondų lėšų gairės.

6. Darbo užmokesčio išlaidų priskyrimo projektui rekomendacijos.

1 priedas. Pažyma dėl projektui tenkančios darbo užmokesčio dalies apskaičiavimo.

2 priedas. Pažyma dėl darbo užmokesčio prisitaikymo ir išmokėjimo (taikoma priemonei „Invest LT+“ bei „Invest LT-2“).

3 priedas. Darbo laiko suvestinė.

7. Elektroninė avanso mokėjimo prašymo forma.

8. Pridėtinių (netiesioginių) projekto išlaidų apskaičiavimo ir tikrinimo rekomendacijos.

1 priedas. Rekomendacinė pridėtinių išlaidų pažyma.

9. Duomenų elektroninių mainų taisyklės.

10. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškinimas dėl netesybų.

11. Projektų išlaidų tinkamumas.

12. Pažyma dėl įvykdytų parodų taikant fiksuotus įkainius (aktualu priemonės „Naujos galimybės“ kvietimui Nr. 4 ir Nr. 5).

13. Metodika dėl su Europos Sąjungos fondų administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo.

14. Dokumentų ir duomenų, susijusių su Europos Sąjungos fondų administravimu, keitimas dėl euro įvedimo (informacija projektų vadovavimas).

 

 Naujienos

 
Šiuo metu aktyvių naujienų nėra.
Viešoji įstaiga
Lietuvos verslo paramos agentūra

Savanorių pr. 28, LT-03116,
telefonas (8 5) 268 7401,
el. p. info@lvpa.lt,
Skype (suderinus pokalbio laiką su konkrečiu LVPA darbuotoju)
Duomenys apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas: 125447177
ES logotipas
Baltoji banga Facebook LinkedIn Euras Lietuvoje
Cituojant, nuorodos į šaltinį būtinos.